Decontare

Decontare

Consultanță gratuită în întocmirea dosarelor pentru decontarea dispozitivelor medicale prin sistemul de asigurări de sănătate

Compania  noastră  se  află  în  relaţii  contractuale  cu  toate  Casele  judeţene  de  Asigurări  de  Sănătate,  precum  şi  cu  Casa  de  Asigurări  de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, dispozitivele medicale, care fac obiectul contractelor încheiate cu CAS,  putând fi decontate total sau parţial.

Marea majoritate a produselor oferite pot fi obținute GRATUIT sau COMPENSATE PARȚIAL, prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate unde aveți domiciliu sau medicul de familie, pe baza unei decizii aprobate și eliberate de această institutie. Produsele compensate regasiți în CATALOGUL ONLINE, fiecare produs compensat este marcat cu verde

Oferim pacienților consultanță gratuită în întocmirea dosarelor pentru decontarea dispozitivelor medicale prin sistemul Caselor de Asigurări de Sănătate. Vă așteptăm personal în magazinele noastre CONTACT MAGAZINE sau să ne contactați telefonic la 0720 535 188 – sediu central Oradea.

 

Actele necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale prin Casele Județene de Asigurări de Sănătate:

1. Recomandare medicală/Prescripție de la medicul specialist (anexa 39D)* valabil 30 de zile de la eliberare

2. Copie buletin (C.I.) sau certificat de naștere (în cazul copiilor până la 14 ani)

3. Copie buletin (C.I.) persoanei care depune actele la CAS in caz în care este membru al familiei părinte, soț/soție, fiu/fiică

4. Dovada calității de asigurat

– Adeverință de la locul de muncă (în cazul angajaților)

– Cupon de pensie luna precedentă sau în curs

– Adeverință de asigurat de plată a asigurărilor sociale emisă de CAS

– Adeverință de școlarizare

– Copie dupa certificatul de căsătorie și copie după buletinul asiguratului (în cazul coasiguraților)

5. Certificat de handicap copie (daca este cazul)

6. Procură notarială în caz de împuternicit, în caz de reprezentant legal al copilului sentința judecătorească pentru numirea tutorelui copilului minor, sentința judecătorească pentru numirea curatorului

7. Cerere si declarație** (formular tipizat CAS)

 

Pentru copiii sub 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

  • Copie dupa B.I / C.I sau certificat de naștere copil
  • Copie după B.I / C.I a unuia din parinţi
  • Recomandare medicală (în original)

Dacă nu aveţi nici un fel de venit, pacientul devine coasigurat al unui membru din familie (gradul I). În această situaţie, dosarul trebuie să conţină:

  • Copie dupa B.I / C.I pacient (coasiguratul)
  • Copie dupa B.I / C.I asigurat (soţ, soţie)
  • Copie după certificatul de căsătorie
  • Dovada calităţii de asigurat (talon de pensie / adeverinţă de salariat)
  • Adeverinţa fiscală (care demonstrează că pacientul nu are nici un fel de venit) de la primarie – în ţara sau de la circa financiară a sectorului în care locuieşte pacientul

* Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate MODEL PRESCRIPTIE/RECOMANDARE MEDICALA

**Cererile diferă la fiecare CJAS acestea se pot descărca de pe situl fiecărei CJAS din secțiunea Furnizori servicii medicale/ Dispozitive medicale/ Formulare utile  CERERE CAS BIHOR

Contacte CJAS

CAS AOPSNAJ


Linkuri utile

Casa Națională de Sănătate

ANMDMR – Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale Romania

ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Ordin Norme metodologice Contract Cadru

 

ATENȚIE! Documentele de mai jos sunt cu caracter general orientativ. Fiecare Casă de Asigurari Județeană poate să ceară mai multe sau mai puține documente, va rugăm ca inainte să depuneți dosarul să ne contactați telefonic la 0720 535 188 (sediu central) sau personal la unele din magazinele nostre CONTACT MAGAZINE

X