Dispozitive medicale procurate

Dispozitive medicale procurate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Există un număr mare din rândul pacienților, care nu știu, că multe produse din categoria de dispozitive medicale sunt decontate integral sau parțial prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În acestă categorie intră dispozitivele de mers ( fotoliu rulant cu antrenare manuală, cadru de mers, cârjă pe antebraț, cârjă subaxilară), orteze pentru coloană (corset Hessing, corset Cheneau, corset de hiperextensie), proteze modulare (proteză de coapsă, proteză de coapsă cu manșon de silcon, proteză de gambă, proteză de antebraț, etc.), proteze de sân cu sutien după mastectomii, ghete pentru diformități, ghete pentru scurtări, cateter urinar, saci de colostomie, etc.

Pentru a putea achiziționa dispozitive medicale cu aprobarea de la CAS, magazinul de unde procurați produsele, trebuie să fie în relație contractuală cu CAS.

Ca aceste dispozitive medicale să fie decontate există o procedură: pacientul primește de la medicul specialist un formular tipizat (formular 39D). Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate.

Pe lângă prescripția medicală mai este nevoie de:

Copie buletin (C.I.) persoanei care depune actele la CAS in caz în care este membru al familiei părinte, soț/soție, fiu/fiică

Dovada calității de asigurat

Adeverință de la locul de muncă (în cazul angajaților)

Cupon de pensie luna precedentă sau în curs

Adeverință de asigurat de plată a asigurărilor sociale emisă de CAS

Adeverință de școlarizare

Copie dupa certificatul de căsătorie și copie după buletinul asiguratului (în cazul coasiguraților)

Certificat de handicap copie (daca este cazul)

Procură notarială în caz de împuternicit, în caz de reprezentant legal al copilului sentința judecătorească pentru numirea tutorelui copilului minor, sentința judecătorească pentru numirea curatorului

Cerere si declarație** (formular tipizat CAS). (Cererile diferă la fiecare CJAS acestea se pot descărca de pe situl fiecărei CJAS din secțiunea Furnizori servicii medicale/ Dispozitive medicale/ Formulare utile)

X